pritisnite Enter »
placeholder
placeholder

FAMOZNO SVETISLAV BASARA Grigorije je naseo na vekovnu zabludu lenjivaca da se stvari mogu menjati a da se ne dignu dupeta
FAMOZNO SVETISLAV BASARA Grigorije je naseo na vekovnu zabludu lenjivaca da se stvari mogu menjati a da se ne dignu dupeta

FAMOZNO SVETISLAV BASARA Grigorije je naseo na vekovnu zabludu lenjivaca da se stvari mogu menjati a da se ne dignu dupeta

Crkva je spor mehanizam, ali je u slučaju Grigorijeve politizacije munjevito reagovala saopštenjem u kome „sve one koji te političke izjave pripisuju SPC ili na bilo koji način dovode u vezu sa njom“ obaveštava da se radi o isključivo ličnom stavu i angažavanju pojedinca, i to ne u svojstvu episkopa, nego isključivo u svojstvu građanina“. U prevodu

FAMOZNO SVETISLAV BASARA Grigoriju savetujem da u grupu 300 mladih koji će se žrtvovati za Srbiju kooptira Veljka i Baka Praseta

FAMOZNO SVETISLAV BASARA Grigoriju savetujem da u grupu 300 mladih koji će se žrtvovati za Srbiju kooptira Veljka i Baka Praseta

U jučerašnjem broju smo apsolvirali kako stvar sa kolektivnim vlasništvom stoji pred Božjim zakonima, danas ćemo razmotriti kako stvar stoji pred ljudskim zakonodavstvima. Vrlo loše. Zakonodavstva ovog sveta, uključujući i naše, poznaju samo dve vrste svojine - privatnu i državnu. Posledično narodi - uključujući i „naš“, naprosto nisu ni privatna ni

FAMOZNO SVETISLAV BASARA Grigoriju savetujem da u grupu 300 mladih koji će se žrtvovati za Srbiju kooptira Veljka i Baka Praseta

FAMOZNO SVETISLAV BASARA Grigoriju savetujem da u grupu 300 mladih koji će se žrtvovati za Srbiju kooptira Veljka i Baka Praseta

U jučerašnjem broju smo apsolvirali kako stvar sa kolektivnim vlasništvom stoji pred Božjim zakonima, danas ćemo razmotriti kako stvar stoji pred ljudskim zakonodavstvima. Vrlo loše. Zakonodavstva ovog sveta, uključujući i naše, poznaju samo dve vrste svojine - privatnu i državnu. Posledično narodi - uključujući i „naš“, naprosto nisu ni privatna ni