Kvartararo operisan i želi da se vrati na motor u Le Manu